با تشکر از حسن انتخاب شما و شرکت در مسابقات سایت ما 

امیدواریم که هر شب برنده باشید و از جوایز نقدی ما لذت ببرید 

لیست جوایز نقدی مسابقات بتل رویال کال آف دیوتی موبایل :

نفر اول : ۵۰۰۰۰ تومان 

نفر دوم : ۲۵۰۰۰ تومان 

نفر سوم : ۱۵۰۰۰ تومان 

نفر چهارم : کد تخفیف ۱۰۰٪ ثبت نام در مسابقه 

نفر پنجم : کد تخفیف ۵۰ ٪ ثبت نام در مسابقه 

نفر ششم : کد تخفیف ۳۰ ٪ ثبت نام در مسابقه 

فهرست